22. listopad/oktobar 2021. Oberhausenu
Obavijest o smrti
Pero Ćubela
1951. - 2018.