25. srpanj/juli 2024. Knin
Posljednje zbogom
Bernarda Bilbija
1937. - 2020.

Draga baka Bernarda,
hvala Ti za svu ljubav
koju si nam pružila.

Tvoji Petar, Marko i Josip

Obavijest o smrti
Bernarda Bilbija
1937. - 2020.

 Bit će sahranjena
u svom rodnom
Pagu, Hrvatska,
10. rujna 2020. godine

error: Content is protected !!