Zahvala
Zahvala
Frano Vukoja
1947. - 2023.

Dirnuti pažnjom koja nam
je iskazana u trenucima tuge
od srca zahvaljujemo…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Vinka Bilić
1927. - 2023.

Zahvaljujemo se rodbini,
prijateljima, susjedima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Veronika Boban
1935. - 2023.

Ovim putem se zahvaljujemo
rodbini, prijateljima svima onima
koji su našu dragu pokojnicu,…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Zdravko Lasić – Kaškić
1969. - 2023.

Dirnuti pažnjom i izrazima sućuti upućenim u trenutku naše boli,
želimo se zahvaliti rodbini, susjedima, prijateljima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Luca Paponja
1942. - 2022.

Veliko hvala cjelokupnom osoblju
doma Kraljice Mira u Međugorju
za svu skrb i ljubav koju su
pružili našoj Luci…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Ferdinand Zovko
19.10.1943. - 1.1.2023.

Zahvaljujemo svim dobrim ljudima
koji su bili uz njega kroz život…

Obitelj Zovko

Zahvala
Anđelko Barbarić
1980. - 2022.

Dirnuti pažnjom i izrazima sućuti upućenim
u trenutku naše boli, želimo se zahvaliti…

 Zahvalna i ožalošćena obitelj

Zahvala
Slavica Pandža
1976. - 2022.

Ovim putem želim
se zahvaliti svima…

Mama Ruža

Zahvala
Stanko Galić
1930. - 2022.

Zahvaljujem rodbini, prijateljima i susjedima…

Tvoja Tonćika

Zahvala
Sara Vučić
24.10.2022. - 24.11.2022.

Zahvaljujemo se svima…
Počivaj u miru anđele naš
tata, mama i braća

Zahvala
Ivica Šuman
1965. - 2022.

Obitelj se zahvaljuje rodbini,
prijateljima, radnim kolegama..

Zahvalna obitelj

Zahvala
Iva Prskalo
1935. - 2022.

Ovim putem želimo
se zahvaliti svima…

Ožalošćena obitelj

Zahvala
Pero Knezović – Lovrić
1930. - 2022.

Veliko hvala cjelokupnom
stručnom osoblju doma
Betanija u Čapljini…

Sin Mario i kći Dijana

Zahvala
Kornelia Mihalj
1974. - 2022.

Obitelj se zahvaljuje svima
koji su u ovim teškim i bolnim
trenutcima bili uz njih.

Tužna i zahvalna obitelj

Zahvala
Ivan Stojkić
1933. - 2022.

Iskrena zahvala
djelatnicima Centra
“Sveta obitelj”…

Unuka Ivana s obitelji

Zahvala
Nikola Mišić
1947. - 2022.

Veliko hvala svima koji su uz nas bili u svojim mislima i molitvama,
svima koji su ga voljeli i koji će ga zadržati u svojem sjećanju.

Zahvalna obitelj

Zahvala
Boris, Marijana i Roberto Krstić
24.09.2022. - 24.10.2022.

Dirnuti pažnjom i izrazima sućuti upućenim u trenutku naše boli,
želimo se zahvaliti našoj rodbini, susjedima, prijateljima
i svim ljudima dobre volje koji su bili uz nas.

Zahvalna i ožalošćena obitelj Krstić

Zahvala
Velimir Ajduk
1955. - 2022.

Dirnuti pažnjom i izrazima
sućuti upućenim u trenutku
naše boli, želimo zahvaliti…

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Darko Kalajdžić
1958. - 2022.

Ovim putem želim se zahvaliti
svima koji su mi izrazili sućut,
bili sa mnom u mislima te ispratili
našeg Darku na vječni počinak.

Sestra Jasna

Zahvala
Ivan Dugandžić – Begovac
1960. - 2022.

Zahvaljujemo Domu zdravlja Čitluk,
Sveučilišnoj-kliničkoj bolnici Mostar,
rodbini, prijateljima, kumovima,….

Zahvalna obitelj

Zahvala
Bože Alpeza
1954. - 2022.

Ovim putem želimo
se zahvaliti svima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Danko Škutor
1986. - 2022.

U trenutcima naše najveće boli,
zahvaljujemo se na iskazanoj pažnji
rodbine, kumova, prijatelja i poznanika…

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Drago Pejić
1961. - 2022.

Dirnuti pažnjom, koja nam je iskazana u trenutcima naše tuge,
zahvaljujemo rodbini, prijateljima i svim dragim ljudima…
Tužna i zahvalna obitelj

Zahvala
Boris, Marijana i Roberto Krstić
1987. - 2022. 1988.-2022. 2013.-2022.

Ovim putem želimo se zahvaliti svima koji su nam
izrazili sućut, bili u molitvama i mislima s nama
i ispratili naše drage Borisa, Marijanu i Roberta

Ožalošćena i zahvalna obitelj Biletić

Zahvala
Ivan Gavran – Crni
1954. - 2022.

Ovim putem zahvaljujemo
se svima…

Ožalošćena obitelj pok. Ivana

Zahvala
prof.dr.sc. Miroslav Džidić
1960. - 2022.

Ovim putem zahvaljujemo se
svima onima koji su nam bili
podrška u ovim teškim trenucima…

Ožalošćena supruga Franka s djecom

Zahvala
Ranko Palac
1955. - 2022.

Dirnuti pažnjom, koja nam je iskazana
u trenutcima naše tuge,
najiskrenije se  zahvaljujemo…

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Milan Vukoja
1959. - 2022.

Ovim putem želimo se zahvaliti svima…

Ožalošćena supruga Vesna s djecom

Zahvala
Drago Šimunović
13.08.2022. - 13.09.2022.

Dirnuti iskazanom pažnjom
rodbine, kumova
te mnogobrojnih prijatelja…

Tvoji najmiliji

Zahvala
Dragica Martinović
1933. - 2022.

Zahvaljujemo svima koji
su u mislima, molitvama
i izrazima sućuti bili uz nas.

Ožalošćena obitelj

error: Content is protected !!