Zahvala
Zahvala
Ivan Gavran – Crni
1954. - 2022.

Ovim putem zahvaljujemo
se svima…

Ožalošćena obitelj pok. Ivana

Zahvala
prof.dr.sc. Miroslav Džidić
1960. - 2022.

Ovim putem zahvaljujemo se
svima onima koji su nam bili
podrška u ovim teškim trenucima…

Ožalošćena supruga Franka s djecom

Zahvala
Ranko Palac
1955. - 2022.

Dirnuti pažnjom, koja nam je iskazana
u trenutcima naše tuge,
najiskrenije se  zahvaljujemo…

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Milan Vukoja
1959. - 2022.

Ovim putem želimo se zahvaliti svima…

Ožalošćena supruga Vesna s djecom

Zahvala
Drago Šimunović
13.08.2022. - 13.09.2022.

Dirnuti iskazanom pažnjom
rodbine, kumova
te mnogobrojnih prijatelja…

Tvoji najmiliji

Zahvala
Dragica Martinović
1933. - 2022.

Zahvaljujemo svima koji
su u mislima, molitvama
i izrazima sućuti bili uz nas.

Ožalošćena obitelj

Zahvala
Mirko Grbešić
1960. - 2022.

Ovim putem želimo se zahvaliti svima…

Ožalošćena supruga Smilja s djecom

Zahvala
Zdenko Bubalo – Lepa
1962. - 2022.

Dirnuti iskazanom pažnjom…od srca se zahvaljujemo.

Zahvalna obitelj Bubalo

Zahvala
Spomenka Arapović
1968. - 2022.

Ovim putem želimo se
zahvaliti svima koji su
nam izrazili sućut,…

Ožalošćeni suprug Goran
sa djecom Martinom i Mariom.

Zahvala
Olga Galić
1930. - 2022.

Od srca smo zahvalni
i iskreno dirnuti…

Zahvalna i ožalošćena obitelj

Zahvala
Dragan Ćavar – Dedo
1930. - 2022.

Veliko hvala svima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Marinko Bošnjak – Tisuća
1955. - 2022.

Dirnuti iskazanom pažnjom…
iskreno i od srca se
zahvaljujemo svima.

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Jasna Tomić
1952. - 2022.

Od srca zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, prijateljima i poznanicima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Mate Grizelj
1988. - 2022.

od srca zahvaljujemo svoj
rodbini, prijateljima i poznanicima…

Sa zahvalnošću i poštovanjem.
Tugujuća obitelj

Zahvala
Velimir Bušić-Velo
1960. - 2022.

Veliko hvala svima koji su uz nas bili u svojim mislima i molitvama,
svima koji su ga voljeli i koji će ga zadržati u svojem sjećanju.
Svaki će nam dan biti protkan uspomenama na Tebe.

Zahvalna obitelj

Zahvala
Zdravko Bevanda
1951. - 2022.

Zahvaljujemo svima koji
su u mislima, molitvama
i izrazima sućuti bili uz nas.

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Ivan Barbarić – Ivo
1984. - 2022.

Ovim putem želimo se zahvaliti svima koji su nam
izrazili sućut, bili u molitvama i mislima s nama
i ispratili našeg Ivu na vječni počinak.

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Mario Sopta – Majca
1962. - 2022.

Najiskrenije se zahvaljujemo
rodbini, prijateljima
i svim dragim ljudima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Rajko Brkić
1966. - 2022.

Ovim putem se želimo iskreno zahvaliti…

Ožalošćena i zahvalna obitelj Brkić

Zahvala
Mladen Ćorluka – Ćoki
1961. - 2022.

Iskrena zahvala rodbini, prijateljima, kumovima i susjedima…

Zahvalna obitelj

Zahvala
Ivan Soldo – Golić
1940. - 2022.

Dirnuti pažnjom, koja nam je iskazana, najiskrenije se zahvaljujemo…

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Jela Ćužić
1933. - 2022.

Dirnuti pažnjom, koja nam je iskazana u trenutcima
naše tuge, najiskrenije se  zahvaljujemo…
Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Jadranka Artuković
1954. - 2022.

Dirnuti pažnjom,
najiskrenije se  zahvaljujemo
rodbini, susjedima, prijateljima
i svim dragim ljudima…

Obitelj Artuković

Zahvala
Marija Paponja
1982. - 2022.

Dirnuti pažnjom,
najiskrenije se  zahvaljujemo
rodbini, susjedima, prijateljima
i svim dragim ljudima…

Obitelj Paponja

Zahvala
Denis Jerkić
22.5.2022. - 22.6.2022.

Najiskrenije se
zahvaljujemo svima…

Ožalošćena i zahvalna obitelj

Zahvala
Vjeran Soldo
1968. - 2022.

Velika hvala rodbini,
susjedima, prijateljima,….

Zahvalna i ožalošćena obitelj

Zahvala
Mario Lasić
1997. - 2022.

Iskreno se zahvaljujemo rodbini,
prijateljima i susjedima…

Zahvalna i ožalošćena obitelj

Zahvala
Rozika Mišić
1960. - 2022.

Najiskrenije se zahvaljujemo
rodbini, prijateljima…

Obitelj Mišić

Zahvala
Mario Soldo – Maka
29.4.2022. - 13.5.2022.

Obitelj pok. Maria zahvaljuje
rodbini, prijateljima, kumovima…

Tvoji najmiliji

Zahvala
Denis Sabljo
1986. - 2022.

Najiskrenije se zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima
i svima koji su u molitvama, mislima i izrazima sućuti bili uz nas
kao i svima koji su ispratili našeg Denisa na vječni počinak.

Ožalošćena i zahvalna obitelj

error: Content is protected !!