21. listopad/oktobar 2021. Gradac, Hr
Obavijest o smrti
Paula Zec
1931. - 2020.