Uvjeti korištenja


Osmrtnica.ba je internet stranica. Korištenjem Internet stranice Osmrtnica.ba smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Ova je web stranica namijenjena isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na OSMRTNICA.ba stranici stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci, ili dijelovi bilo kojih podataka, dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika domene OSMRTNICA.ba.

Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom vlasnika domene OSMRTNICA.ba i kao takvi su zaštićeni pravnim propisima u svezi autorskih prava, odnosno prava intelektualnog vlasništva.

Svaka reprodukcija, korištenje, kopiranje sadržaja i fotografija pokojnika sa web stranice OSMRTNICA.ba, kao i umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge web stranice OSMRTNICA.ba, pojedinačnih elemenata web stranice OSMRTNICA.ba, dizajna logotipa OSMRTNICA.ba, bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika domene OSMRTNICA.ba, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje autorskih prava koje za sobom povlači imovinsku i materijalnu odgovornost, te će vlasnici domene OSMRTNICA.ba takvog počinitelja imovinsko i materijalno sankcionirati putem suda.

Osmrtnica.ba ne mogu biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Osmrtnica.ba.

Korisnik je suglasan s time da pristup Internet stranici Osmrtnica.ba ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Osmrtnica.ba zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih Internet stranica. Isto tako, Osmrtnica.ba mogu prestati slati informacije ili dio informacija, mogu promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te mogu promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Osmrtnica.ba zadržavaju pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ove Internet stranice.
Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu Osmrtnica.ba isključivo u skladu s propisima Bosne i Hercegovine, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Osmrtnica.ba isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica Osmrtnica.ba.
Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica Osmrtnica.ba isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.

Osmrtnica.ba nisu ni u kojem slučaju odgovorne za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica Osmrtnica.ba djelomično ili u cijelosti.
Osmrtnica.ba mogu u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Osmrtnica.ba ne jamče za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na svojim Internet stranicama. Osmrtnica.ba nisu odgovorne za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama Osmrtnica.ba.

Osmrtnica.ba se izričito ograđuju u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti sa Internetske stranice Osmrtnica.ba.Korisnik pristupanjem Internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

Korištenjem internetske stranice Osmrtnica.ba smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Podjeli s prijateljima

error: Content is protected !!